„Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak” (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Magyar Református Presbiteri Szövetség honlapján!

Híreink

Szövetségünk folyó év március 4-re, határozatképtelenség esetén március 7-re rendkívüli küldött-közgyűlést hív össze, melyre a Budapest-Belső Józsefvárosi gyülekezet templomában (Budapest, VIII. ker. Salétrom u. 5.) kerül sor. Erre azért van szükség, mert Szövetségünket a vallási egyesületek közé sorolták, és olyan elbírálás alá eshet, mint egy alakulóban lévő új felekezet. A szükséges lépésekről a küldöttgyűlésnek kell döntenie.

2020. április 4-én, virágszombaton (ahogyan szoktuk nevezni s virágvasárnap előtti szombatot), a Kecskeméti Református Gimnáziumban tartja a Dunamelléki Egyházkerület 40. presbiteri konferenciáját. Témája az úrvacsora sákramentuma, amelynek aktualitását erősíti a hazánkban római katolikus testvéreink által idén szervezett Eucharisztikus Világkongresszus. A konferenciára várjuk elsősorban az egyházkerület presbitereit, de minden érdeklődő gyülekezeti tagot is.

2019. december 10-én tartotta évzáró elnökségi ülését és adventi közös áhítatát Szövetségünk elnöksége. A közösség az elmúlt évért közösen adott hálát Istennek, számba véve annak fontosabb eseményeit, valamint a jövő év országos eseményeire is felkészülésre hívott. Ezek az események 2020-ban:
Március 7. Országos elnökségi ülés
Április 4. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konf. (Kecskemét)
Április 25. Küldött-közgyűlés (Zsinati díszterem)

Kovács Péter 1936. április 10-én született Makón. Péter már gyermekkorában nagy segítség volt édesapjának minden munkában. Érettségi után Budapestre került a Műszaki Egyetemre. A fővárosban hamar rátalált a Kálvin téri gyülekezetre, ahol bekapcsolódott az ifjúsági közösségbe. A Kálvin téri gyülekezetben ismerte meg leendő feleségét, Anikót, akivel 1959-ben kötöttek házasságot.

Szomorú esemény tette aktuálissá a Debreceni Területi Szervezetünk közgyűlését: elhunyt dr. Kovács László, a Területi Szervezet elnöke. Kiemelkedő szolgálatát mi sem jellemzi jobban, mint az elmúlt két év 10 új belépője tagjaink közé. Helyének betöltésére időközi választást ír elő Alapszabályunk, a következő általános tisztújításig terjedő időre.

A Magyarországi Református Egyház 2015.02.25-én megnyílt XIV. Zsinatának 2019.04.10-én megtartott 13. ülésén módosításokat fogadott el – többek között – a következő törvényekre:

  • 1994. évi II. tv. az MRE alkotmányáról és kormányzatáról,
  • 1995. évi II. tv. az MRE missziójáról
  • 1996. évi I. tv., az MRE választójogi törvénye

Ezeknek a módosításoknak a rövid összefoglalása a következő:

Az 1994. évi II. tv. vonatkozásában:

Oldalak


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink