MEGHÍVÓ
A Magyar Református Presbiteri Szövetség (1092 Budapest, Ráday utca 28.)
Alapszabályának III.3. pontja értelmében
évi rendes küldöttgyűlését 2019. március 27. (szerda) 10 órára a Magyarországi Református Egyház Zsinatának (Budapest, XIV. ker. Abonyi u. 21.)
dísztermébe, illetve – határozatképtelenség esetén – 2018. március 30-án (szombaton) 10 órára
ugyanoda és
változatlan napirenddel összehívom..

A küldöttgyűlés napirendi pontjait az elnökség az alábbiak szerint javasolja:
  9:00 – 10:00        Érkezés, a küldöttek regisztrálása
10:00 – 10:40        Megnyitó áhítat: egyeztetés folyamatban
10:40 – 11:00        Köszöntés, határozatképesség megállapítása, elnöki megnyitó: dr. Viczián Miklós elnök
11:00 – 11:15        Köszöntések a vendégek részéről
11:15 – 11:45        2018. évi elnöki beszámoló, dr. Viczián Miklós elnök:
   - 2018. évi határozatok áttekintése
   - tárgyévi főbb események
   - idei konferenciák
   - területi szervezetek működése
   - területi tisztújítások
   - 2019. évi munkaterv
11:45 - 12:00     Zenei műsor
12:00 – 12:15        A Felügyelő Bizottság beszámolója: dr. Pálffy Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke
12:15 – 12:30        A Gazdasági Bizottság beszámolója: dr. Székely István, a Gazdasági Bizottság elnöke
12:30 – 12:45        Beszámoló a Szövetség 2018. évi missziói és diakóniai munkájáról és a 2019. évi missziói munkatervről, dr. Tóth János missziói és diakóniai elnök
12:45 – 13:00        Beszámoló a 2018. évi presbiterképzésről és a 2019. évi tervekről, dr. Judák Endre presbiterképzési elnök
13:00 – 13:45        Ebédszünet
13:45– 14:00         Beszámoló a PRESBITER szerkesztőbizottságának 2018. évi munkájáról és 2019. évi terveiről, dr. Békefy Lajos, felelős szerkesztő
14:00 – 14:15        A Kanizsai Pálfi János díj 2019. évi díjazottjának kihirdetése és a díj ünnepélyes átadása
14:15 – 15:00        Hozzászólások a beszámolókhoz, javaslatok a Szövetség működésére vonatkozóan
15:00 – 15:40        Határozati javaslatok (Az elnöki, valamint a bizottsági elnöki beszámolók és munkatervek; a 2019-es költségvetés; a tagsági díj, és Presbiter előfizetési díj 2019-re; a területi közgyűlésekre és tisztújításokra vonatkozó határozati javaslat)  előterjesztése, megvitatása és elfogadása
15:40 – 16:00        Zárszó, imádság, Himnusz

A küldöttgyűlésre Szövetségünk területi szervezeteinek szavazati joggal rendelkező küldötteit feltétlenül vártuk, de a küldöttgyűlés nyilvános; ezért részvételre hívtuk minden tagunkat és az érdeklődőket is. A küldött-közgyűlésről jegyzőkönyv készült, amely tartalmazza az elhangzott gazdasági beszámoló rövid összefoglalását, a missziói és diakóniai beszámolót, a presbiterképzési beszámolót és a köszöntésekben és hozzászólásokban elhangzottakat. Ugyanebben az anyagban találhatók a küldött-közgyűlés határozatai is.

A küldöttgyűlés által elfogadott és a Bíróság által is jóváhagyott számviteli beszámoló megtekinthető.

   
   
   

 

 
 

 

 


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.