Amint azt címlapunk "Hírienk" rovatában is jeleztük, Szövetségünk az idei küldött-közgyűlését 2022. május 7-én 10:00 órai kezdettel tartotta meg az MRE zsinati székházának I. emeleti tanácstermében. A meghívóban is közölt tárgysorozat a következő volt, ahol az egyes tárgysorozati pontokhoz tartozó és elfogadásra beterjesztett előkészítő anyagok a kék színnel jelzett szavakra rákattintva olvashatók:

 1.     Érkezés, a küldöttek regisztrálása
 2.     Megnyitó áhítat
 3.     Határozatképesség megállapítása, a napirendi pontok elfogadása, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítők, szavazatszámláló bizottság) megválasztása Bor Imre, elnök
 4.     Elnöki beszámoló a Szövetség 2021. évi tevékenységéről Bor Imre, elnök
 5.     Előterjesztés a Szövetség 2022. és 2026. közötti munkatervére
Dr. Tóth János, a Missziói és Presbiterképzési Bizottság elnöke, elnökségi tag (bemutatkozás)
 6.     Beszámoló a Szövetség 2021. évi gazdálkodásáról, kiegészítő melléklettel
Dr. Székely István, a Gazdasági Bizottság elnöke
 7.     Előterjesztés a Szövetség 2022. évi költségvetésére Bor Imre, elnök
 8.    A Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolója, előterjesztés a FB 2022. évi munkatervére
Dr. Pálffy Imre Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke
 9.    Előterjesztés az Alapszabály módosításáról Dr. Viczián Miklós, alelnök (módosított Alapszabály és prezentáció a módosításokról)
10.     Az Elnökség felhatalmazása az SzMSz módosítására Dr. Viczián Miklós, alelnök
11.     A Kanizsai Pálfi János díjak átadása
12.     Előterjesztés a 2022. évi elnökségi tisztújítás jelöltjeire (bemutatkozás: Bor Imre, dr. Tóth JánosHajdú Zoltán Levente, Szabó Gábor) Dr. Rózsa Tibor)
Dr. Viczián Miklós, alelnök, a Jelölő Bizottság elnöke (nyílt szavazólap)
13.     Titkos szavazás a jelöltekre, nyílt szavazás az Alapszabály, SzMSz, Számviteli Politika elfogadására (titkos szavazólap)
14.     Ebédszünet (közben: a szavazatok megszámlálása
15.     A szavazás eredményének kihirdetése Dr. Viczián Miklós, alelnök
16.     Hozzászólások
17.    Zárszó, imaközösség
18.    Rendkívüii elnökségi ülés az elnökségen belüli mnkamegosztásra

A küldött-közgyűlés eredményeit az ülés jegyzőkönyve mutatja, amely a végleges, szavazással megerősített határozatokat tartalmazza. Ezek a küldöttgyűlés során kiegészítésre kerültek a fent említett "nyílt szavazólap" és "titkos szavauólap"  anyagokhoz képest. A többi, előzetesen közzétett anyagok közül érdemes megemlíteni a "módosított  Alapszabály" szó alatt hozzáférhető új alapszabály dokumentumot, amelyet Szövetségünk minmális törlésekket terjesztett fel a Fővárosi Törvényszékhez jóváhagyásra.

A küldöttgyűlésen készült képek megtekinthetők a
 https://photos.app.goo.gl/Er9DeKbjjn4RSN3N6 gyüjtőben.

 


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.