Szövetségünk a 21. Kárpát-medencei Presbiteri Konferenciát június 21-24. között rendezte meg Mezőtúron a Gál Ferenc Főiskola kollégiumában. A konferencia központi témája a református presbiter imádságos élete volt. A konferencia igéje volt: "Az én házam imádság háza" (Mk 11,17). A beszámolót megtekinthetik.

A program a következő volt:

2018. június 21. (csütörtök)
15:00 Érkezés, regisztráció, elhelyezkedés
16:00 A konferencia megnyitása, köszöntés (dr. Viczián Miklós, ügyvezető elnök)

16:15 AZ ÉN HÁZAM (Derencsényi István főjegyző, Tisztántúli Református Egyházkerület)
        (hangfelvétel)

  • Hol van Jézus Krisztus háza?
  • Kié a templom, kié a gyülekezet?
  • Testünk, mint a Szentlélek temploma

17:00 AZ IMÁDSÁG HELYE A LÁTOGATÓ MISSZIÓBAN (dr. Szabó Károly, délpesti egyházmegyei területi elnök)
       (hangfelvétel)

18:00 Vacsora

19:00 Esti áhítat (Lipták Judit, református lelkipásztor, Mezőtúr)
     (hangfelvétel)

19:30 Esti program

018. június 22. (péntek

7:30 Reggeli

8:30 Kiscsoportos bibliaolvasás, imaközösség

 9:30 GYAKORLATI PRESBITERSÉG: SZOLGÁLATOK IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL (Tar Csaba, a KREKPSZ missziói tagja)
     (hangfelvétel)

10:00 EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI IMÁDSÁG (dr. Békefy Lajos Ph. D. felelős szerkesztő, PRESBITER)
     (hangfelvétel)

10:40 Szünet

11:10  IMÁDSÁG PÉLDÁK A BIBLIÁBAN (dr. Pecsuk Ottó, a KRE adjunktusa, a MBT főtitkára)
     (hangfelvétel)

11:40 AZ ÉN HÁZAM – RABLÓK BARLANGJA (Muzsik Tamás, református lelkipásztor, Tiszakürt)
     (hangfelvétel)

12:30 Ebéd, pihenés, szabadidő (pl. Draskovits Gyűjtemény, strand)

15:30 A MEZŐTÚRI EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A VÁROS TÖRTÉNETE. REFORMÁTUS ISKOLAÜGY, KAPCSOLAT A VÁROS ISKOLÁIVAL (Mihalina László, református lelkipásztor, Mezőtúr)   (hangfelvétel)

16:30 IMÁDSÁGOS ÉLET A PRESBITER CSALÁDJÁBAN (dr. Csordás Attila presbiter, Gyula)
     (hangfelvétel)

17.10 HATÁRMENTI KAPCSOLATOK ERDÉLLYEL ÉS KIRÁLYHÁGÓMELLÉKKEL, (dr. Tóth János, a Missziói és Diakóniai Bizottság elnöke, békési egyházmegyei területi elnök)   (hangfelvétel)

Ezután hozzászólások következtek. Többek között Páyi József, az Erdélyi Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke és dr. h.c. Szabó Dániel, Szövetségünk nemzetközi tanácsadója kért szót (kettejük hozzászólása hangfelvételen meghallgatható).

18:00 Vacsora

19:00 Esti áhítat (Égerné Tamás Annamária, református lelkipásztor, Mezőtúr)     (hangfelvétel)

19:30 Esti program

2018. június 23. (szombat)

7:30 Reggeli

8:30 Kiscsoportos bibliaolvasás, imaközösség

9:30 GYAKORLATI PRESBITERSÉG: IMÁDSÁGBAN ELKÉRT SZOLGÁLATOK, (dr. Judák Endre, a Presbiterképzési Bizottság elnöke)
     (hangfelvétel)

10:00 MINDEN IMÁT MEGHALLGAT ISTEN?  (Szegedi László, generális direktor, Erdélyi Református Egyházkerület) (hangfelvétel)

10:40 Szünet

11:00 REFORMÁTUSOK A NAGYKUNSÁGBAN EGYKOR ÉS MA, (Szabó József főjegyző)

11:40 DICSŐÍTÉS – célja, bibliai és mai formái (dr. Viczián Miklós, ügyvezető elnök) (hangfelvétel)

12.30 Ebéd, pihenés, szabadidő

16:00 EGYÉNI ÉS GYÜLEKEZETI BIZONYSÁGTÉTEL. VILÁGI KÖRNYEZETÜNK MEGSZÓLÍTÁSA AZ EVANGÉLIUMMAL. (Pentaller Attila, református lelkipásztor, Szarvas)     (hangfelvétel)

16:40 Fórumbeszélgetés (vezeti: dr. Viczián Miklós, ügyvezető elnök)

  • látogatás, média, programok a világi közösség számára (is)
  • hozzászólás a konferencián elhangzottakhoz

18:00 Esti áhítat (Éger Ádám, református lelkipásztor, Mezőtúr)

19:00 Szabadtéri záró vacsora a strandfürdő területén

 

2018. június 24. (vasárnap)

7:30 Reggeli

9:00 Istentisztelet Úrvacsorai közösséggel az Újvárosi Református Egyházközség templomában (Sugár út 37.) /kb. 20 perc gyalog/

10:30 A konferencia záró alkalma (a templomban)

11:30 Ebéd, hazautazás


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink