„Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak” (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Magyar Református Presbiteri Szövetség honlapján!

Híreink

Szövetségünk idén ünnepli fennállásának 30. évét. A tervezett jubileumi ünnepségre - amely a járvány miatt most halasztást szenved - testvér-szervezeteink vezetői köszöntésüket elküldve fejezték ki szeretetüket és együttérzésüket Szövetségünkkel. A továbbiakban felsoroljuk testvér-szervezeteink és vezetőink köszöntőit, melyek szerepelnek jubileumi kiadványinkban is.

A járvány nem akadályozta meg, hogy elkészüljön a Szövetség fennállásának 30 éves évfordulójára "30 éves a Magyar Református Presbiteri Szövetség" című kiadványunk. Ennek egy-egy példányát az ország minden református gyülekezete, Szövetségünk minden tagja és a "Presbiter" c. lapunk minden előfizetője megkapja postán a napokban.

A folyó év április 16-20. között levelezés útján lebonyolított küldött-közgyűlésünk 28/20230. Kgy. jelű határozatában kijelölte 30 éves jubileumi gyűlésünket szeptember 10-re, a 22. Kárpátmedencei Presbiteri Konferenciánkat szept. 11-13-ra, valamint az Együttműködési Tanács 5. ülésének időpontját október 16-17-re. Sajnálattal kell azonban közölnünk, hogy a járványhelyzet miatt a rendezvények nem tarthatók meg.

Az idén a járvány következtében a pünkösdi szokásos Konfirmációi ünnepség a szombathelyi gyülekezetben is elmaradt, hasonlóan más gyülekezetekhez. Nálunk hagyomány, hogy legalább egy éves intenzív felkészítésen kell részt venni a konfirmálóknak ahhoz, hogy a Presbitérium és a lelkész a szertartáson való részvételhez hozzájárulást adjon. Az idei évben is megkezdődött a felkészítés, de a járvány egy kis megtorpanást eredményezett. Lelkészünk úgy döntött, hogy az iskolai rendszerhez hasonlóan, a konfirmációi felkészülés is folytatódjon digitális formában.

Június 11-én, a Budapest-Fasori Egyházközség templomában ülésezett a Zsinat. Napirendjén a koronavírus-járvány folytán kialakult veszélyhelyzet egyházjogi alátámasztása, méltányos nyugdíj juttatása, a diakóniai szolgálat ellenőrzése és elemzése, az új énekeskönyv bevezetése, a jövő évi „Csillagpont” találkozó ideje és helye és egyéb beszámolók szerepeltek. A részletesebb tájékoztatás az ülés eseményeiről az interneten, az MRE www.reformatus.hu honlapján, "Határhelyzetek"  címen olvasható.

Ha fél évvel ezelőtt kaptam volna a feladatot, hogy erről a szókapcsolatról elmélkedést írjak, valószínűleg nem ugyanezeket a gondolatokat fogalmaztam volna meg. Az utóbbi 1-2 hónap világtörténéseivel azonban a teremtő és gondviselő Isten – talán nem mindenki számára váratlanul – de mindnyájunk számára drámai jelekkel szólította meg a világot, az embert, s ennek hatása alól senki nem vonhatja ki magát.

A hazánkat is elért koronavírus-világjárvány (Covid-19) miatt – Kormányunk intézkedései alapján – Zsinatunk számos irányelvet tett közzé a járvány megfékezése érdekében. A tömeges terjedés egyik ellen-intézkedése, hogy mellőzni kell a találkozókat, rendezvényeket. Ezért Szövetségünk bejelenti, hogy idén elmarad a Dunamelléki Egyházkerület f. év április 4-re, Kecskemétre tervezett presbiteri konferenciája, továbbá a f. év április 25-re tervezett évi rendes küldöttgyűlésünket elhalasztjuk, ill. levelezés útján tartjuk meg. Irodánkat ideiglenesen bezárjuk, munkatársaink mobilon elérhetők.

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem” (Zsolt 50,15)

Egész Presbiteri Szövetségünket – de méltán mondhatom, hogy egész magyar református közösségünket – felbolygatta az év elején annak híre, hogy a Magyar Református Presbiteri Szövetség vallási egyesületté alakult. Némely hírek már egyenesen ellen-református egyház létrehozásáról szóltak. Akkor ez igaz volt, bár szándékunk és tudatos döntésünk ellenére, a „törvény erejénél fogva” került Szövetségünk ebbe a helyzetbe egy 2019. áprilisi törvényszéki döntés nyomán.

2019. december 10-én tartotta évzáró elnökségi ülését és adventi közös áhítatát Szövetségünk elnöksége. A közösség az elmúlt évért közösen adott hálát Istennek, számba véve annak fontosabb eseményeit, valamint a jövő év országos eseményeire is felkészülésre hívott. Ezek az események 2020-ban:
Március 7. Országos elnökségi ülés
Április 4. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konf. (Kecskemét)
Április 25. Küldött-közgyűlés (Zsinati díszterem)

Kovács Péter 1936. április 10-én született Makón. Péter már gyermekkorában nagy segítség volt édesapjának minden munkában. Érettségi után Budapestre került a Műszaki Egyetemre. A fővárosban hamar rátalált a Kálvin téri gyülekezetre, ahol bekapcsolódott az ifjúsági közösségbe. A Kálvin téri gyülekezetben ismerte meg leendő feleségét, Anikót, akivel 1959-ben kötöttek házasságot.

Oldalak


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink