Szövetségünk konferenciákon korábban állásfoglalásokat is tett közzé, összefoglalva az elhangzott szolgálatok és beszélgetések tanulságait. Ezek összeállítója az esetek többségében dr. Ritoók Pál áldott emlékezetű ügyvezető titkárunk ill. elnökünk volt, aki a konferencia utolsó napjának hajnaláig állította össze az anyagokat. Ezeknek szövege az alábbi anyagokban tekinthetők meg:

1995. A 4. Nemzetközi Konferenciánkról (Presbiterképzés)
1999. A 8. Nemzetközi Konferenciánkról (Kisebbségek, különösen a cigányság)
2000. A 9. Nemzetközi Konferenciánkról (Népesedési kérdések))
2001. A 10. Nemzetközi Konferenciánkról (Gyülekezet, mint család, család mint gyülekezet)
2002. A 11. Nemzetközi Konferenciánkról (Egészséges nemzetért)
2003. A 12. Nemzetközi Konferenciánkról (Európai Unió mit adhatunk és mit várhatunk?)
2004. A 13. Nemzetközi Konferenciánkról (Misszió és tradíció)
2005. A 14. Nemzetközi Konferenciánkról (Családi válsághelyzetek)
2006. A 15. NemzetköziKonferenciánkról (Nincs másban megmaradásunk)
2008. A 16. Nemzetközi Konferenciánkról (Hit és erkölcs)
2009. A 11. Országos Konferenciánkról (Kálvin a mindennapokban)
2012. A 18. Nemzetközi Konferenciánkról (Presbitériumok szerepe a helyi közösségekben)

A 2020. évben emlékeztünk a trianoni békeszerződés aláírására annak 100 éves évfordulóján. Ebből az alkalomból érdemes elovasni a Budapest-Svábhegyi Egyházközség presbiterének, Béres L. Attilkának aktuális írását, melynel címe: "Trianon és a magyar protestáns sajtó"..

Tisztségviselőink, tagjaink időnként tartalmas tanulmányokkal lepnek meg bennünket. az alábbiakban felsorolunk néhányat, amelyeket honlapunkra is feltettünk:
Kerekes Ferenc híradása a "Cursillo" tanfolyamokról
Apostagi Zoltán gondolatai a bűnbánati istentiszteletekről
Nagy Gábor a bűnbánati hét szükségességéről

Néhai főtitkárunk, dr. Ritoók Pál írása: "Miért lépjek be a Szövetségbe?"

Interjú készült Dr. Magay Tamással a KGRE professzorával, lexikográfussal. A teljes interjút Kelemenné Farkas Márta készítette.

 

 

 

 

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat 2019.06.20-23 között Balatonfüreden tartotta konferenciáját, amelynek a végén zárónyilatkozatot fogadott el.

Interjú készült Veres Sándorral, a Dunamelléki Református Egyházkerület új főgondnokával. Az interjú két részben jelent meg a Presbiter lap 2019/4 és /5 számában. A teljes interjú egyben itt olvasható.

 

 

 


A 2020. évi Eucharisztikus Világkongresszussak kapcsolatban érdemes felidézni dr. Sebestyén Jenő professzor gondolatait az 1938. évi, első Magyarországon rendezett kongresszussal kapcsolatban.

A 2021. évi húsvéthoz kapcsolódik Dr. Enghy Sándornak, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorának "Resurrexit: gondolatok vallásról, keresztyénségről, tudományról húsvét után" című, magas színvonaú  tanulmánya

 

 

A 2021. évben a közelgő Anyák napja kapcsán jelent meg dr. Nagy Évának, a Sepsiszentgyörgyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége alelnökének költői ihletést sem nélkülöző írása, amelyet elolvasásra ajánlunk.

 

 

 

A hazánkban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus előtt megtarott 17. Országos Konferencián Derencsényi László debreceni lelkipásztor, a Tiszántúli Egyházkerület körábbi lelkészi főjegyzője előkészítő előadást tartott az úrvacsoráról és annak felfogásáról az ortodox, az evangélikus és a római katolikus egyházban, összevetev ezeket a felfogásokat a református felfogással. Az előadás szövege itt megtekinthető.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink