2018. október 7-én kettős ünnep volt a Svábhegyi Gyülekezetben: ünnepélyesen beiktatták Berta Zsoltot lelkipásztori tisztébe és felavatták az egy fedél alatt megépült új gyülekezeti házat és parókiát. Az igehirdetést a Luk 22,25-27 alapján és a lelkész-beiktatást Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök végezte, melynek során további 18 palástos lelkész áldotta meg a beiktatottat. Az ünnepélynek keretet adó nyilvános presbiteri gyűlést Illés Dávid, a Budapest-Déli Egyházmegye esperese vezette. Ez utóbbi részben a beiktatott (bár már két évtizede ott szolgáló) lelkészt a vendégek közül Balog Zoltán, volt EMMI miniszter (hangfelvétel meghallgatható), dr. Soltész Miklós államtitkár (hangfelvétel meghallgatható), Pokorny Zoltán, a kerület polgármestere, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, Beszédes Mária, a torontálvásárhelyi testvérgyülekezet lelkésze és többen mások is köszöntötték, majd az Egyházközség gondnoka, Koncz Kornélia ismertette röviden a templom- és parókiaépítés történetét.  Ezt követően a beiktatott lelkipásztor vázolta az elmúlt évek fontosabb eseményeit és a következő évek missziói programját. A gyülekezeti ház ünnepélyes szalag-átvágása és áldás után szeretetvendégségen volt alkalma beszélgetni a résztvevőknek.

Fontos megemlíteni, hogy a gyülekezet tagjai között nagy örömmel üdvözölték a megjelentek Orbán Viktor miniszterelnök urat, aki a Svábhegyi Gyülekezet tagjaként végig közösséget vállalt a gazdag alkalommal.

  A svábhegyi templom


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink