2018. október 13-án a Szövetség Békési Területi Szervezete rendezésében Vésztőn, a református templomban került sor a Dél-Tiszántúli Regionális Diakóniai Konferenciára, melyre meghívást kaptak a Nagykunsági és a Csongrádi Egyházmegye presbiterei is.

A konferencia nyitó áhítatát Rozsnyai István, a Tiszántúli Református Egyházkerület Missziói és Diakóniai Bizottságának elnöke tartotta. Az ezt követő köszöntések során a Békési Egyházmegye esperese, Katona Gyula, a Nagykunsági Egyházmegye esperese, Koncz Tibor, továbbá a Szövetség elnöksége nevében dr. Szilágyi Sándor tb. elnök szólt a megjelentekhez. Sajnos a Csongrádi Egyházmegye esperese nem tudott eljönni. Dr. Tóth János ortopéd szakorvos, a Békési Területi Szervezetnek és a Szövetség Missziói és Diakóniai Bizottságának az elnöke tolmácsolta Fekete Károly tiszántúli püspök úr írásban küldött köszöntését.

Az első előadást Juhász Sándor, a vésztői gyülekezet nyugdíjas lelkipásztora tartotta. „A szeretetszolgálat évtizedei Vésztőn” című előadását egy szövegmondással kísért képsorozat segítségével illusztrálta (ennek hangfelvétele meghallgatható).  Ennek során hallottunk Vésztő egyházközségének és templomának a történetéről, az elmúlt időszak átépítéseiről ill. renoválásairól, majd részletes beszámoló hangzott el az 1993 óta működő szeretetotthonuk történetéről és eseményeiről. Elhangzott, hogy a néhány fővel induló otthon lakóinak száma mára 44-re emelkedett, ami mellett családsegítő, valamint otthonápolási szolgálatuk is működik.

A második előadás címe. „A diakóniai képzés helyzete és perspektívái”, melyet Czibere Károly, a KRE főtanácsadója, korábbi családügyi államtitkár tartott (a hangfelvétel meghallgatható). A diakóniai képzés fontos mérföldköve, hogy a KRE-n Szociális és Egészségügyi Kar létrehozásáról döntöttek. A szeretetszolgálati intézmények száma 1990 és 2018 között 50-ről 602-re emelkedett. Szerinte a diakóniának 3 köre van: közösség Krisztussal, közösség a családdal és közösség a gyülekezettel. Felhívta a figyelmet a gyülekezeti diakónia kapcsán, hogy az minden presbiternek felelőssége, de a szolgálatra Krisztus indít el. Különösen hangsúlyozta az imádkozás szükségességét a diakóniai szolgálathoz.

Szünet után a vésztői ifjúság professzionális fafúvós kamarazenekara üdítette föl a résztvevőket szolgálatával.

A harmadik előadást Gál Judit kórházlelkész, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője tartotta. Előadását (mely hangfelvételről meghallgatható) provokatív kérdésekkel kezdte; mi az egyház és mit várunk a lelkipásztortól? A gyülekezet elsősorban hit- és szeretetközösség. Rámutatott, hogy ezt a közösséget semmilyen diakóniai intézmény nem helyettesítheti. Ezért fontosak a látogatások. Idézte a Jak 5,14-et: „Beteg-e valaki közöttetek?  Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte”. Ránk bízatott az idősek és betegek látogatása. Európa társadalmára az idősödés, és ezzel kapcsolatban az individualizáció jellemző. Ennek megjelenési formája, amikor az idős ember kijelenti, hogy ő majd gondoskodik magáról, ami mögött esetenként az öngyilkossági hajlam is rejlik. Ezért is kell látogatnunk őket, hogy megszabaduljanak a teljes magányuktól.

A negyedik előadást dr. Tóth János és dr. Judák Endre, a Gödöllői Szent István Egyetem tanára, a Szövetség presbiterképzési bizottságának elnöke közösen tartották „Diakóniára nevelés a gyülekezetben” címmel (a két előadás folyamatos hangfelvételben meghallgatható). Az első előadó vázolta a Presbiteri Szövetség elképzelését a presbiterek részvételéről a látogatás szolgálatában. A presbiterek sáfári szerepének része a lelkigondozás is. A látogató fontos erényei a türelem, a nyitottság, az empátia, az alkalmazkodás és a pozitív kisugárzás. Kiemelte az imádság szerepét a felkészülés, a látogatás és a látogatás utáni összegzés során. A második előadó egy barátjával, Krisztusban testvérével együtt négy hónapja elkezdett rendszeres látogatásainal tapasztalatait ismertette. Fontos, hogy az elején szánjanak fél órányit a meglátogatott meghallgatására. Ha lehet, énekeljenek és imádkozzanak is vele. Fontos még, hogy a látogatásokat a lelkipásztor tudtával és jóváhagyásával végezzék, ami azért is fontos, mert a gyülekezetekben a sok hittanóra miatt nagyon korlátozott a lelkész ideje a gyólekezet személyre szóló pásztorolására, azaz a látogatásra. Megemlítette, hogy Kárpátalján, ahonnan a vésztői beosztott lelkész, Kovács Tamás is származik, a lelkipásztorok nagyon lelkiismeretesen gondozzák a gyülekezetüket.

A konferencia zárásaként dr. Tóth János összegezte az előadásokat, majd Rozsnyai nagytiszteletű úr áldásával végződött a konferencia. Az Egyházmegye bőséges, svéd asztalos ebéddel búcsúztatta a résztvevőket.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink