Szövetségünk Délpesti Területi Szervezete 2018. október 20-án rendezte ezévi harmadik konferenciáját Üllőn, ahol az érkezőket Dr. Kun Mária lelkipásztor és a gyülekezet tagjai fogadták. A reggeli szeretetvendégség és a regisztráció után a templomban került sor a köszöntőre és az előadásokra.

A megjelenteket Szabó Károly területi elnök a Róm 1,11-12-vel köszöntötte a résztvevőket: „Mert szeretnélek látni benneteket, hogy valami lelki ajándékot adjak nektek, hogy megerősödjetek”. A köszöntő után került sor az előadásokra. Fónagy Miklós ny. esperes úr a vizitációról tartott előadást, melyben elmondta, hogy ő is volt vizitált és vizitáló egyaránt. Felhívta a figyelmünket a 139.zsoltárra, amelyben benne van minden, ami a vizitációval kapcsolatban biblikusan, hívő emberek számára tudható. Elmondta, hogy egy rokonlátogatáshoz is lehet hasonlítani az egészséges vizitációt: „Eljöttem, hogy megnézzem, hogy mi van veletek”. Tehát legyen ez a kiinduló pontunk, hogy a testvér a testvért látogatja az Isten színe előtt. Kitért az olyan esetekre, amikor a presbitérium a lelkész „ellenzéke”. Felvetette, hogy kit ellenez az ellenzék? Jézus Krisztust? Nincs ilyen. Csak az van, hogy együtt forduljunk abban az irányba, amelyet Isten kijelölt számunkra. Együtt a Krisztusért: ez a feladat. Sokat gyarapodtak gyülekezeteink építkezésekkel, felújításokkal, iskolák átvételével, de az igazán nagy kérdés az, hogy mennyire gazdagodik a gyülekezet élete?

Fontosnak tartja azt a gyakorlatot, hogy amikor véget ér az aktuális évnek a vizitációja az egyházmegyében, akkor a vizitáló bizottságok üljenek össze és értékeljék ki a tapasztalataikat. Mit állapított meg a vizitáció? Van-e előre lépés, tudtak-e javítani a helyzetükön? (Az előadás hangfelvételről meghallgatható.)

Ezután Dr. Tatai István előadása következett, melynek a témája tradíció és modernség a gyülekezetekben. Az előadás három alapkérdéssel foglalkozott: mi is az a gyülekezet és mi a feladata; mi a tradíció és mi a modern, és hogyan tud ez a három összejönni? Az elsőre a felelet: annak hirdetése, hogy van Isten, szereti az embert és elküldte az ő Fiát megváltásunkra. A másodikat az öt „sola” képviseli: egyedül hitből, egyedül kegyelemből, egyedül a Szentírásból, egyedül Jézus krisztus által van üdvösségünk és egyedül Istené a dicsőség. A modernség annak a megértése, mit jelent Isten igéje szerint élni és megújulni napjainkban? Alapvetően két út van. amiben döntenünk kell. És vannak dolgok, amiben az első verziót kell választani, van, amikor a másikat. A radikális út, az a reformáció útja volt, amikor kiderült, hogy minden jobbító szándék ellenére a régi ruhára nem lehetett új foltot tenni. Újbort nem lehet a régi tömlőkbe tölteni, és a lakodalmasoknak nem illik böjtölni. Jézus ezt a hármas képet mondja el, amikor Keresztelő János mozgalmáról és az Ő Isten országát hirdető mozgalmáról beszél.Jézus a Mt 13,52-ben foglalja ezt össze: „… aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és ót hoz elő kamrájából”.

Hangsúlyozta a konfirmandusokkal való foglalkozás fontosságát és javasolta, holegyen minden konfirmandusnak egy gyülekezeti mentora. Végül rámutatott, hogy a presbiterek modernsége mutatkozzék meg egymás szeretetében, a szolgálat és az imádság komolyan vételében. (Az előadás hangfelvétele meghallgatható.)

Az előadások után került sor a kiscsoportos beszélgetésekre a következő témákban: Presbitérium közössége, mint a gyülekezeti kapcsolataink tükre. Gyülekezeti konfliktuskezelés. A tradíció és a modern békés egymás mellett élésének biztosítása a gyülekezetben. A konferencia közös ebéddel zárult.

(Kun Jánosné beszámolója alapján)


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink