Kovács Péter 1936. április 10-én született Makón. Péter már gyermekkorában nagy segítség volt édesapjának minden munkában. Érettségi után Budapestre került a Műszaki Egyetemre. A fővárosban hamar rátalált a Kálvin téri gyülekezetre, ahol bekapcsolódott az ifjúsági közösségbe. A Kálvin téri gyülekezetben ismerte meg leendő feleségét, Anikót, akivel 1959-ben kötöttek házasságot. Két leánnyal ajándékozta meg őket az Úr, Katalinnal és Zsuzsannával.A Kálvin-téren hívta el az Úr szolgálatra, először pótpresbiterré, majd presbiterré választották, később a Szabadság téri, majd a Kelenföldi gyülekezetben lett presbiter. Aktív munkáját gépészmérnökként kezdte a Nemesfémipari Vállaltnál, majd szervező lett és végül egy nagy külkereskedelmi vállalatnak, a MOGÜRT-nek a Szervezési Főosztályának a vezetőjeként fejezte be.
A presbiteri szolgálatot mindvégig megtartotta, amíg egészsége engedte. A diakónia területén szolgált, a Presbiteri Szövetség alapító tagja volt. Ő volt Szövetségünk első főtitkára (1990 szeptemberétől 1991 novemberéig), majd elnökségi tagja (1991-1997 között), valamint 2000-ben a közgyűlés őt tiszteletbeli taggá választotta a következő szöveggel:
"Tiszteletbeli tagjává választja Kovács Pétert, a Szövetség első főtitkárát, aki nemcsak főtitkársága idején, hanem azóta is tevékenyen részt vett Szövetségünk munkájában előadásokkal, bizonyságtételekkel és pénzügyi kérdésekben tett javaslataival."
Sok megpróbáltatásban volt része, súlyos autóbaleset és betegségek, de mindenben megtartotta őt az Úr és ő minden próbában hűségesen megállt.
Búcsúztatása 2019. nov. 26-án volt a kelenföldi  templomban.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink