Egyházunk missziói törvénye, az 1995. évi II. törvény szerint:
8. § A Magyarországi Református Egyház kötelességének tartja, hogy részt vegyen a világ evangéliumi egyházainak a külmissziói munkájában. Tagjain vagy intézményein keresztül bekapcsolódhat a külföldi testvéregyházak ilyen jellegű szolgálataiba, illetve saját szervei útján is végezheti azt, tudva, hogy ilyen irányú szolgálata része az Isten országáért munkálkodó keresztyén világmissziónak.

Ezért figyelemmel kell követnünk az MRE által a Liebenzelli Misszió útján támogatott misszionáriusaink életét, valamint a világ keresztyén missziójának alakulását különösen a mostani időben, amikor a világ számos országában üldözik a keresztyéneket. Minden magyar presbiterben tudatossá kell, hogy váljon, hogy 2019-ben naponta 11 keresztyént öltek meg hitéért, és imádkoznia kell a megmaradtak életéért.

A Nemzetközii Liebenzelli Misszió folyamatosan tart fenn missziós állomásokat a világon,nemcsak a pogány országokban, hanem olyan országokban is, amelyekben a keresztyénségnek mély történelmi gyökerei vannak, de nagyon erős a szekularizáció (pl. Németországban, Franciaországban, Oroszországban, Kanadában). Nemzedékek estek már ki a keresztyén nevelés és családi élet vonzásköréből, ezért közöttük is hirdetni kell az evangéliumot.

A Liebenzelli Misszió misszionáriusai rendszeresen ellátogatnak Magyaqrországra is, ahol tájékoztatnak szolgálatukról, megosztják gyülekezeteinkkel örömeiket és gondjaikat. 2018-ban a Budapest-Pasaréti gyülekezetben missziói nap keretében számolt be szolgálatáról dr. Keszi Krisztina, aki Zambiában orvos-misszionáriusként szolgált,majd onnan vonult 2019-ben nyugállományba,

 

továbbá Kevesda Szilvia, akit 2017-ben bocsátottunk ki  szolgálatra Malawiba. Mindkettejüket a Magyarországi Református Egyház bocsátotta ki a Liebenzelli Misszió segítségével. A szokásos beszámolókra az ezt kérő gyülekezetekben 2022-ben is sor került.
 


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.