„Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak” (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Magyar Református Presbiteri Szövetség honlapján!

Híreink

Január 24-ére virradó éjjel tűz ütött ki a Dunamelléki Egyházkerület Ráday utcai épületének kollégiumi szárnyában. A kollégium diákjai holmijukat hátrahagyva kimenekültek az épületből, azonban a lépcsőház egyik fordulójában a tűzoltók egy vendégül ott megszállt testvérünk élettelen, összeégett testét találták meg.

Szövetségünk Délpesti Területi Szervezete 2018. október 20-án rendezte ezévi harmadik konferenciáját Üllőn, ahol az érkezőket Dr. Kun Mária lelkipásztor és a gyülekezet tagjai fogadták. A reggeli szeretetvendégség és a regisztráció után a templomban került sor a köszöntőre és az előadásokra.

Szomorúan értesültünk arról, hogy testvérünk az Úrban, Szövetségünk egyik alapítója, a PRESBITER lap munkatársa, etikai bizottságunk tagja folyó év október 21-én elköltözött e földről életének 83. évében, hosszas betegség után. Kedves testvérünk 1991 óta 118 cikket írt lapunkba, és húsz éve állandó cikkírója volt a "Tiszta Szemmel" c. rovatnak. Ez a rovat életkérdéseinkre mindig őszintén és tartalmasan világított rá.

A Református Közéleti és Kulturális Műhely f. év szeptember 27-ére találkozót szervezett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a fenti címmel. A találkozón Szövetségünk részéről részt vett Dr. Ritoók Zsigmond professzor és dr. Szilágyi Sándor tiszteletbeli elnökeink, valamint Veres Sándor, a Budapest-Északi Területi Szervezet volt elnöke, egyházkerületi főjegyző.

Folyó év augusztus 25-én, szombati napon rendezte meg a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítványa az idei Külmissziói Napját a Budapest-Pasaréti Gyülekezet templomában. A sok érdeklődőt vonzó alkalmat Török András, a magyarországi alapítvány elnöke vezette. Az előadók Hartmut Wacker, a németországi missziós központ személyzetgondozással foglalkozó testvér, Michael Volz, Malawiban szolgáló misszionárius, dr.

Folyó év augusztus 23-26. között rendezte meg Egyházunk, közelebbről a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány az idei Reformátusok Szárszói Konferenciáját, amely hagyományosan aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Az idei konferencia pénteki és szombati fő előadásai a külső, illetve a belső migrációval foglalkoztak. Belső migráció cím alá sorolták a szervezők a magyarok mozgását Európában, a Kárpát-medencében, sőt, országon és egyházon belül is.

A Dunántúli Református Egyházkerület Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) címmel, június 29. és július 1. közötti időre, három napos programsorozattal hívta, gyűjtötte össze a Dunántúl reformátusait Kaposvárra, lelki töltekezésre, hitük elmélyítésére épülő találkozásra. A REND vezérigéje az Ésa 40,31 volt: „De akik az úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el”. A találkozóról beszámoló olvasható a Presbiter c. lapunk 2018/4. számában is, Kerekes Ferenc Béla őrségi egyházmegyei összekötőnk tollából.

2016. szeptember 2-3-án Sepsiszentgyörgyön tartotta az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége kerületi konferenciáján, melyre Szövetségünk is meghívást kapott. A 80%-ban magyarok lakta városban négy református gyülekezet van: Vártemplomi,  Belsővárosi, Szemerjai és Gyöngyvirág utcai. Ez utóbbi a legfiatalabb, 2005-ben létrejött, 1800 lelkes gyülekezet, amelyik most építi nagyobb templomát; ez látta vendégül ezt a konferenciát is. A Kárpát-medencében ez volt a legtávolabbi hely, ahová örömmel mentünk (Kolozsváron oda-vissza megálltunk), és ők is örömmel fogadtak bennünket.

Oldalak


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink