„Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak” (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Magyar Református Presbiteri Szövetség honlapján!

Híreink

2017. augusztus 27-én Poroszlón tartotta presbiterképzési alkalmát Szövetségünk egervölgyi egyházmegyei területi szervezete.

2017. augusztus 24-27. között került megrendezésre a Református Közéleti Kulturális Központ által szervezett balatonszárszói értelmiségi konferencia. Szövetségünket dr. Viczián Miklós ügyvezető elnök és dr. Szilágyi Sándor tb. elnök képviselte. Ügyvezető elnökünk előadással is szolgált.

2017. augusztus 25-27. között Nagyváradon tartotta presbiteri konferenciáját a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. Az alkalmon – anyaországi Szövetségünk részérôl – D. Szabó Dániel nemzetközi tanácsadó és Szabó Sándor bihari egyházmegyei referensünk vett részt.

2017. július 29-én Nagyenyeden tartotta presbiteri konferenciáját az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége, „Megemlékezés az 500 éves Reformációról” címmel. Anyaországi szövetségünket dr. Judák Endre presbiterképzési elnök és Váczi Gábor szövetségi titkár képviselte.


 

Szomorú szívvel vettünk búcsút a 2017. július 20-án elhunyt testvérünktől, barátunktól, dr. Kolosváry-Csató Bálinttól. Benne a Magyar Református Presbiteri Szövetség Budapest-Déli Területi Szervezetének 2000-2007 között titkárát, a Reformátusok Lapja és Presbiter c. lapunk cikkíróját vesztettük el.

A SÁROSPATAKON VÉGZETT PRESBITERI NÉPFŐISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA Isten áldásával rendben lezajlott.

A SÁROSPATAKI  REFORMÁTUS  TEOLÓGIAI AKADÉMIA  ÉS A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

2017. május 27-28.-án presbiter találkozót tartott a Kollégium imatermében.

(MEGHÍVÓ)

 

 

Nagy esemény volt 2016. december 17-én, Nagykállón. Megalakult a Nyírségi Egyházmegye Területi Szervezete. A megalakulást nyírségi tagjaink már a november 5-i egyházmegyei presbiteri konferencián elhatározták, és most került sor a hivatalos megalakulásra és az elnökség megválasztására. A Területi Szervezet elnökéül dr. Vonza Tibor nagykállói presbitert, címzetes főorvost, titkárául Kis Böndi János nyíregyháza-városi presbitert választotta meg a közgyűlés. Ők mindketten korábban választmányi tagjai voltak a Tiszántúli Egyházkerületi Szervezetünknek.

 2016. november 16-án, az MRE Zsinata XIV. ciklusának 6. ülésén kerültek napirendre a Szövetség javaslatai, melyeket még a július 1-3. között megrendezett 20. Nemzetközi )Kárpát-medencei) Presbiteri konferencián, Miskolcon fogalmazott meg egy kerekasztal. A Zsinat ülése úgy határozott, hogy a megfontolásra beterjesztett anyagot továbbítja az illetékes zsinati bizottságokhoz. Javaslatunkat a 2017. február 22-i ülésén terjesztettük a Zsinat elé.

Oldalak


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink