Nagy esemény volt 2016. december 17-én, Nagykállón. Megalakult a Nyírségi Egyházmegye Területi Szervezete. A megalakulást nyírségi tagjaink már a november 5-i egyházmegyei presbiteri konferencián elhatározták, és most került sor a hivatalos megalakulásra és az elnökség megválasztására. A Területi Szervezet elnökéül dr. Vonza Tibor nagykállói presbitert, címzetes főorvost, titkárául Kis Böndi János nyíregyháza-városi presbitert választotta meg a közgyűlés. Ők mindketten korábban választmányi tagjai voltak a Tiszántúli Egyházkerületi Szervezetünknek. Szövetségünk régi álma valósult meg, harmadik elnökünk, néhai Balla Tibor sokat fáradozott és imádkozott a megvalósulásért. Istennek legyen hála, hogy az Egyházmegye esperesét, dr. Gaál Sándort arra indította, hogy támogassa a területi szervezet létrejöttét. Áldást, erőt és örömet kívánunk munkájához, melynek részesei lesznek nyírségi tagjaink.


 

 


 

Az Erdélyi Egyházkerület Presbiteri Konferenciája Sepsiszentgyörgyön

2016. szeptember 2-3-án Sepsiszentgyörgyön tartotta az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége kerületi konferenciáján, melyre Szövetségünk is meghívást kapott. A 80%-ban magyarok lakta városban négy református gyülekezet van: Vártemplomi,  Belsővárosi, Szemerjai és Gyöngyvirág utcai. Ez utóbbi a legfiatalabb, 2005-ben létrejött, 1800 lelkes gyülekezet, amelyik most építi nagyobb templomát; ez látta vendégül ezt a konferenciát is. A Kárpát-medencében ez volt a legtávolabbi hely, ahová örömmel mentünk (Kolozsváron oda-vissza megálltunk), és ők is örömmel fogadtak bennünket. A nyitó áhítatot Szegedi László esperes, generális direktor tartotta, majd érdekes, a presbitereket közelről érintő előadásokat hallhattunk. Alkalom nyílt arra is, hogy dr. Szabó Dániel nemzetközi tanácsadónk találkozzék ft. Kató Béla erdélyi püspökkel és megbeszélést folytassanak a Szatmárnémetiben szervezendő felsőfokú presbiter-képzésről.


Királyhágómelléki Presbiteri Konferencia Nagyváradon


2016. augusztus 26-27-én Szövetségünk elnökségének néhány tagja részt vett a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetségének 11. Konferenciáján a II. Helvét Hitvallásról, meghallgatva lelkipásztorok és teológiai tanárok rendkívül értékes előadásait.


Látogatás Ausztriában és Szlovéniában


2016. július 14-15-ére meghívást kaptunk az ausztriai Oberwart-ra (Felsőőrre), hogy részt vegyünk a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat konferenciáján. Küldöttségünk a már korábban Tahiban megkezdett kapcsoatokat kívánta tovább erősíteni, hogy minél több hírt kaphassunk a Nyugat_Európában élő magyarok gyülekezeti életéről, presbitereik szolgálatáról.
Július 16-án Nagyszombaton töltött éjszaka után átmentünk Szlovéniába, hogy találkozzunk az ottani magyar gyülekezetek képviselőivel, viszonozva az ő látogatásukat a március 12-i közgyűlésünkön.


20. Nemzetközi (Kárpátmedencei) Presbiteri Konferencia Miskolcon


2016. július 1-3. között a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon adott helyet 20. Nemzetközi Presbiteri Konferenciánknak. A rendezvény témája  „A református presbiter hitvallásos felelőssége” volt. A közelgő presbiteri tisztújítás teszi szükségessé, hogy a presbiterek felelősségét minden szinten hangsúlyozzuk, hiszen az egyházi törvényünk is kimondja : „A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak a sáfárai”. A konferencia előadói dr. Viczián Miklós missziói elnökünk, Dr. Buzogány Dezső és dr. Békési Sándor professzorok, Dr. Márkus Mihály ny. püspök, Dr. Békefy Lajos főszerkesztőnk, dr. Tóth János békési szervezetünk elnöke és dr. Szilágyi Sándor ügyvezető elnök tartották.


A Dunántúli Egyházkerület „REND” konferenciája Balatonfüreden


2016. június 24-26. között tartotta a Dunántúli Egyházkerület Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) családi konferenciáját Balatonfüreden. Ennek presbiteri programja keretében összehívtuk a Dunántúli Egyházkerületi Szervezetünk közgyűlését az elnökség lemondása miatt. Ezem kiderült, hogy az egyházkerületi szervezet a nagy távolságok és a kevés tag miatt nem életképes és a közgyűlés kimondta a saját feloszlását. Így az egyházmegyei területi szervezetek kerültek napirendre, amelyre elsősorban az átmenetileg megszüntetett Tatai Területi Szervezetnek van esélye, de vizsgáljuk a lehetőséget Somogyban és a Pápai Egyházmegyében is.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (1) 476-3211
+36 (20) 250-1428


E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43