A Presbiter Imatára
Imádságtörténeti és jelenkori lelki kincseinkből

Kálvin János imádságaiból

Tanítsanak imádkozni bennünket reformátor őseink
(talán kicsit régies, de gyönyörű nyelvezettel)
de használjuk ki az online imazözösségek lehetőségét, járványoktól függetlenül is!

SZIKSZAI GYÖRGY TANÁCSAI AZ IMÁDKOZÁSRÓL

Figyelmetességgel imádkozz.
Mélységes alázatossággal imádkozz
Buzgósággal imádkozz.
Bizodalommal imádkozz.
Tiszta szívből imádkozz.
Állhatatossággal imádkozz.
Jézus KrisztusbaN való hitből imádkozz.
Imádkozz, hogy jól imádkozhass.

RÁDAY PÁL (1677-1733) REGGELI IMÁJA

Uram Jézus! Követlek Tégedet, mint a Hold a Napot, hogy a Te kegyelmednek sugárival fényeskedjem. Követlek, mint árnyék a testet, hogy valahová fordulsz, lábaid nyomát szüntelen keressem. Követlek, mint a napkeleti bölcsek a Te csillagodat, hogy előttem menj, míglen megállj az én szívemben, ahol Tégedet találjalak. Követlek, mint gyermek az ő atyját, mert ha atyám és anyám elhágy is engemet, de Te felveszel (befogadsz) engem. Ámen.

ÁRVA BETHLEN KATA (1700-1759) ESTI IMÁJA

Édes Jézus, Tiéd vagyok. Néked élek, Néked halok. Légy Jézusom életemben, légy Jézusom halálomban. Légy Jézusom feltámadásomban, légy Jézusom az örök életben. Mindörökkön-örökké szent Atyád előtt való örvendezésemben. Ámen.

Petrőczi Kata Szidónia imája - reggel, délben, este
Méliusz Juhász Péter imáiból - felkeléskor, lefekvéskor, étkezés előtt, után
Huszár Gál könyörgéseiből - békességért az egyház öldöklésekor, mennyei harmatért, beszédünk tisztaságáért, ellenségeinkért
Balassa Bálint imáiból - reggel, Szentlélekért
Károlyi András imái - reggel, este, betegekért
Debreceni Szűr Gáspár imája útra induláskor
Ecsedi Báthori István imája békességért

 


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink