A Szövetség "Presbiter" c. folyóirata nemcsak presbiterek, hanem minden gyülekezeti munkás, sőt, gyülekezeti tag tájékoztatására szolgál. A Presbiter szerkesztésének alapelvei:
bibliai alapú hitépítés,
református hitvallásos kegyesség,
gyülekezeti és egyházi tudatosság,
család, gyülekezet és nemzet közösségének megélése,
összmagyar integráció.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség időszaki kiadványa. Megjelenik évente 6, a 2020. évben 5 alkalommal. Előfizetni egy előfizetési lap kitöltésével és a Szövetség munkatársaihoz való elküldéssel lehetséges. Új előfizető jelentkezésére szolgáló egyes űrlap az előfizető-1, kettős űrlap az előfizető-2 linkről letölthető. A PRESBITER c. lap előfizetési díja 2019-től belföldre 3000 Ft/év. A külföldi előfizetési díj Európába 5000 Ft/év, tengeren túlra 6000 Ft/év. Irodánk postai levéllel visszaigazolja az előfizetési szándékot és ha kéri, csekket is küld az előfizetési díj befizetéséhez. Az előfizetési díjak befizethetők  csekken vagy átutalással az MRPSz 11705008-20416641 bankszámlájára. Lapunk fenntartására és terjesztésére adományokat köszönettel fogadunk a Kárpát-medence magyar református gyülekezetei és presbiterei nevében.

A lapot a Rózsa Nyomda Kft. nyomtatja; felelős vezető: a Kft ügyvezető igazgatója. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldjük vissza! Az online kivitel jelzése: ISSN 2061-4640.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1092 Budapest, Ráday utca 28. Felelős szerkesztő: Dr. Békefy Lajos PhD. Felelős kiadó: dr. Viczián Miklós ügyvezető elnök. Kiadványszerkesztő: Kerti Tibor.

A Szerkesztőbizottság alkotó tagjai:

  • Apostagi Zoltán
  • dr. Kelemenné Farkas Márta
  • dr. Kis Domokos Dániel
  • Margit István
  • D. Szabó Dániel
  • Dr. Szabó Zsolt
  • dr. Szilágyi Sándor
  • Váczi Gábor
  • dr. Viczián Miklós ügyvezető elnök, felelős kiadó

A Szerkesztőbizottsági űlések helyszíne és időpontja: Práter utcai irodánk, 14 óra:
2020/1. lapszám - 2020.01.13.
2020/2. lapszám - 2020.03.02
2020/3. lapszám - 2020.04.29.
2020/4-5. lapszám - 2020.09.14.
2020/6. lapszám - 2020.11.16.
A Presbiter folyóirat korábbi számai 2009-től elérhetők .pdf formátumban.  Ennél korábbi számok letöltéséhez kérjük, forduljon központi irodánkhoz.

Keresésre felhasználhatók a következő linkeken elérhető anyagok, melyeket általában két havi késéssel teszünk ki a honlapra a lap aktuális számának megjelenése után. Rendkívüli helyzetben (pl. járvány idején) a lapszámot a megjelenése után azonnal hozzáférhetővé tesszük. A korábbi lapcswámok cikkeinek címjegyzéke az alábbi helyeken találhatók:

Tartalomjegyzék az 1991 és 2007 között megjelent számokhoz
Tartalomjegyzék a 2008 és 2015 között megjelent számokhoz
Tartalomjegyzék a 2016 óta megjelent számokhoz

Presbiter 2018/1           Presbiter_2019/1           Presbiter 2020/1

Presbiter 2018/2           Presbiter 2019/2            Presbiter 2020/2

Presbiter 2018/3           Presbiter 2019/3            Presbiter 2020/3

Presbiter 2018/4           Presbiter 2019/4            Presbiter 2020/4-5

Presbiter 2018/5           Presbiter 2019/5

Presbiter 2018/6           Presbiter 2019/6

 

Presbiter 2017/1.          Presbiter 2016/1.          Presbiter 2015/1.          Presbiter 2014/1.

Presbiter 2017/2.          Presbiter 2016/2.          Presbiter 2015/2.          Presbiter 2014/2.

Presbiter 2017/3.          Presbiter 2016/3.          Presbiter 2015/3.          Presbiter 2014/3.

Presbiter 2017/4.           Presbiter 2016/4.          Presbiter 2015/4.          Presbiter 2014/4.

Presbiter 2017/5.          Presbiter 2016/5.          Presbiter 2015/5.          Presbiter 2014/5.

Presbiter 2017/6.          Presbiter 2016/6.          Presbiter 2015/6.          Presbiter 2014/6.

 

Presbiter 2013/1.          Presbiter 2012/1.        Presbiter 2011/1. + lap   Presbiter 2010/1.

Presbiter 2013/2.          Presbiter 2012/2.          Presbiter 2011/2.          Presbiter 2010/2.

Presbiter 2013/3.          Presbiter 2012/3.          Presbiter 2011/3.          Presbiter 2010/3.

Presbiter 2013/4.          Presbiter 2012/4.          Presbiter 2011/4.          Presbiter 2010/4.

Presbiter 2013/5. + lap   Presbiter 2012/5.        Presbiter 2011/5.          Presbiter 2010/5.

Presbiter 2013/6.          Presbiter 2012/6.          Presbiter 2011/6.          Presbiter 2010/6.

 

Presbiter 2009/1.

Presbiter 2009/2.

Presbiter 2009/3.

Presbiter 2009/4.

Presbiter 2009/5.

Presbiter 2009/6.

 

 

 

 


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink