A területi munka alapvető szabályait egy rövid útmutató adja meg. Célja a gyülekezetek presbitériumainak továbbképzése, hitük elmélyítése, felelősségtudatuk emelése gyülekezetük és lelkipásztoruk iránt. Az egyházközségnek a presbiterek nemcsak anyagi, hanem lelki sáfárai is, mindenben támogatva az igehirdetés és tanítás szolgálatát. Emellett munkálniuk kell a más gyülekezetekkel lehetséges kapcsolatok építését, beleértve a mai országhatárokon túl található magyar református gyülekezeteket is. Környezetükben pedig tőlük telhetően ügyelniük kell a családvédelem, környezetvédelem, természetvédelem helyes szempontjainak az érvényesülésére is, tudva azonban, hogy ezzel is bizonyságot tudnak tenni hitükről, a teremtő Isten iránti mély és hálás tiszteletükről.

Presbiterválasztás a gyülekezetben - a presbiter helye a közösségben - Dr. Szabó Károly - Lovasberény, 2017.03.26.

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk - Presbiteri konferencia - Szolnok, 2017.04.08.

Gyülekezetépítés a presbiterválasztás tükrében - Dr. Szabó Károly - Békéscsaba, 2017.04.22.

 


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.