Alapszabályunk értelmében Szövetségünknek háromféle módon lehet valaki tagja:

  1. Rendes tagként az MRE bármelyik egyházközségében megválasztott, vagy a múltban legalább 6 évig tisztségben lévő presbiter (de onnan nem fegyelmi úton zárták ki), valamint lelkipásztor (aki a Szentírás szerint szintén presbiternek tekinthető), feltéve, hogy Alapszabályunkat elfogadja és belépési nyilatkozat aláírásával vállalja.
    Hozzáférhető űrlapok: egypédányos nyilatkozat vagy kétpéldányos nyilatkozat
  2. Pártoló tagként bármely (református/presbiteriánus) presbiter vagy lelkipásztor, aki a Szövetség céljaival egyetért és azok megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatni kívánja, amit pártoló tagságára vonatkozó nyilatkozatával megerősíti.
    Hozzáférhető űrlapok: egypéldányos pártolói vagy kétpéldányos pártolói nyilatkozat.
  3. Tiszteletbeli tag (esetleg elnök), akit a Szövetség határozatával ennek elfogad.

Tagdíjat csak rendes tagjaink fizetnek, amelynek összege 2019-től évi 3500 Ft.

Közgyűléseinken, konferenciáinkon minden tagunk részt vehet és ha úgy érzi, tanácskozási joggal hozzászólhat, azonban szavazati joga a területi közgyűléseken csak a rendes tagoknak, országos jellegű küldött-közgyűléseinken pedig csak a Tanácskozó Testület és a bizottságok tagjainak, valamint a területi szervezetek elnökségének és választmányi tagjainak, továbbá a területi referenseknek van.

Minden tagunk jogosult jelvényre és annak viselésére, amelyet belépéskor vagy konferenciáinkon vehet át irodánk munkatársaitól. A jelvény 15 mm átmérőjű aranyszínű kerek alapon, fehér Kálvin-csillagban elhelyezett kehely, Szövetségünk kezdőbetűivel.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink