A területi konferenciákat a területi szervezeteink hívják össze, a legtöbb esetben az ú.n. lelkészi kiskörökhöz igazodva az azokhoz tartozó gyülekezetek részére. Céljuk presbitereink középfokú képzése, de még ennél is fontosabb a hitmélyítés bizonyságtételek és áhítatok útján. Az előadások sok esetben presbiterek bevonásával hangzanak el, de fontos a közös énektanulás, éneklés és az imaközösség gyakorlása is.

Bővebben lásd a Területi munka lapon.


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.