Nyilatkozat

5 oldalas megállapodás

Testvérszervezeteknek nevezzük a határainkon kívül létesült presbiteri szövetségeket. Ezek 2016. év végén a következők:

  • Szlovákiai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
  • Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
  • Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
  • Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége

Miután 2011-ben megalakult közegyházaink részvételével a Magyar Református Egyház és a Generális Konvent, aktuálissá vált együttműködésünk a fenti testvér-szervezetekkel. Az erre vonatkozó Együttműködési Megállapodást 2014. november 8-án, Sárospatakon írtuk alá.

2016 október 22-én találkozott az öt együttműködő presbiteri szövetség elnöksége és megalapítottuk az Együttműködési Tanácsot, amely konkrét akciók kidolgozását és végrehajtását végzi. Idetartozik az MRPSz által kiadott Tematikus Füzetek eljuttatása a határon túli szövetségekhez, egymás támogatása nagyobb konferenciáink kölcsönös látogatása, felsőfokú képzés szervezése határainkon túl a Sárospataki Teológiai Akadémián működő képzés mintájára stb.

A közelmúltban kísérlet történt olyan presbiteri szövetség létrehozatalára, amely a nyugat-európai magyar református anya- és szórvány gyülekezetek presbitereit fogná össze. Egyelőre csak a bajorországi magyar református presbitereket összefogó szövetség megalakulása vált lehetővé, melynek csatlakozása az Együttműködési Tanácshoz folyamatban van.

Reménységgel tekintünk az elé, hogy Szerbiában meg fog alakulni a Szerbiai Református Keresztyén Egyházkerület presbiteri szövetsége is, amely tovább bővítheti az együttműködő magyarajkú presbiteri szövetségek családját.

Felvidéki testvérszervezetünk a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség.

Elnöke Fekete Vince.

 

 


Kárpátaljai testvérszervezetünk a Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Gyurkó Miklós.


 


Királyhágómelléki testvérszervezetünk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Tóth András.

 Erdélyi testvérszervezetünk az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Pályi József.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink