Testvérszervezeteknek nevezzük elsősorban a határainkon kívül létesült presbiteri szövetségeket. Ezek 2016. év végén a következők:
Szlovákiai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Miután 2011-ben megalakult közegyházaink részvételével a Magyar Református Egyház és a Generális Konvent, aktuálissá vált együttműködésünk a fenti testvér-szervezetekkel. Az erre vonatkozó Együttműködési Megállapodást 2014. november 8-án, Sárospatakon írtuk alá. (5 oldalas megállapodás)

2016 október 22-én találkozott az öt együttműködő presbiteri szövetség elnöksége és megalapítottuk az Együttműködési Tanácsot, amely konkrét akciók kidolgozását és végrehajtását végzi. Idetartozik az MRPSz által kiadott Tematikus Füzetek eljuttatása a határon túli szövetségekhez, egymás támogatása nagyobb konferenciáink kölcsönös látogatása, felsőfokú képzés szervezése határainkon túl a Sárospataki Teológiai Akadémián működő képzés mintájára stb.

A közelmúltban kísérlet történt olyan presbiteri szövetség létrehozatalára, amely a nyugat-európai magyar református anya- és szórvány gyülekezetek presbitereit fogná össze. Egyelőre csak a bajorországi magyar református presbitereket összefogó szövetség megalakulása vált lehetővé, melynek csatlakozása az Együttműködési Tanácshoz folyamatban van. Erről előzetes nyilatkozat is készült.

Reménységgel tekintünk az elé, hogy Szerbiában meg fog alakulni a Szerbiai Református Keresztyén Egyházkerület presbiteri szövetsége is, amely tovább bővítheti az együttműködő magyarajkú presbiteri szövetségek családját.

2016-ban az együttműködés hatékonnyá tétele érdekében a testvérszervezetek élő szövetségei Együttműködési Tanácsot alakítottak, amely évente találkozik. 2017-ben az erdélyi Zsobokon tanácskoztak a testvér-szövetségek, amely eseményről feljegyzés készült.
2019-ben a Kárpátmedencei Presbiteri Szövetségek Együttműködési Tanácsának a házigazdája a hazai szövetségünk volt. Piliscsabán, a Bethánia CE egyesület vendégházában október 25-26-án megrendezett tanácskozáson erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és hazai képviselők vettek részt. Résztvevők:
Pályi József elnök, Ambrus Attila, Bíró Béla, Fancsik Zoltán és Halmágyi Sándor az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségétől,
Gyurkó Miklós elnök a Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségétől,
dr. Urbán Károly a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetségtől,
Viczián Miklós elnök, Erdei Gábor, dr. Judák Endre, dr. Tóth János és Váczi Gábor a Magyar Református ípresbiteri Szövetségtől.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsének elnöksége események időbeli ütközése miatt kimentését kérte.

Felvidéki testvérszervezetünk a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség.

Elnöke Fekete Vince.


Kárpátaljai testvérszervezetünk a Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Gyurkó Miklós


Királyhágómelléki testvérszervezetünk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Tóth András.Erdélyi testvérszervezetünk az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Pályi József.

 

A kárpát-medencei testvér-szövetségeken kívül kapcsolatot tartunk két nyugat-európai magyar szövetséggel is, ezek:
Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat és
Nyugat-Európai Magyar Református Presbiteri Szövetség.
Előbbi közgyűlésén és konferenciáin Szövetségünk képviseletében rendszerint titkárunk is részt vesz. Ugyancsak részt veszünk az utóbbi szervezet konferenciáin is, melyeket számos esetben Magyarország területén tartottak meg.

Tágabb értelemben testvér-szervezetnek tekintjük a Magyar Református Nőszövetséget is, amellyel az utóbbi években rendszeresen tartottunk közös konferenciákat egymás hite által való épülésünk és szolgálatunk összehangolása érdekében. Ilyen  közös konferenciára került sor 2017. április 29-én, 2018. május 5-én a Ráday u. 28. alatti egyházkerületi székházban, ill. 2019. május 18-án, a Református Egység Napján, Debrecenben, a Református Kollégium oratóriumában.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink