A Magyarországi Református Egyház 2015.02.25-én megnyílt XIV. Zsinatának 2019.04.10-én megtartott 13. ülésén módosításokat fogadott el – többek között – a következő törvényekre:

 • 1994. évi II. tv. az MRE alkotmányáról és kormányzatáról,
 • 1995. évi II. tv. az MRE missziójáról
 • 1996. évi I. tv., az MRE választójogi törvénye

Ezeknek a módosításoknak a rövid összefoglalása a következő:

Az 1994. évi II. tv. vonatkozásában:

 • előírás az Egyház adatkezelési jogáról és nyilvántartásáról az egyháztagokról és az egyházi tisztségviselőkről, amelyhez az egyháztagoknak önkéntesen kell hozzájárulniuk;
 • az esperes-jelölt 10 évi szolgálatából kimarad a „folyamatos” jelző.

Az 1995. évi II. tv. vonatkozásában:

 • az MRE kapcsolatot tart a világ bármely részén élő magyar reformátusokkal, értük missziói felelősséget érez és támogatja őket.

Az 1996. évi I. tv. vonatkozásában:

 • a presbiterválasztás csak személyesen hajtható végre a közgyűlés helyszínén;
 • egy személy egyidejűleg csak egy egyházközségben lehet presbiter;
 • a szavazatok fele csak az egyházközség (fő)gondnokának a megválasztásához szükséges;
 • az egyházmegyei és egyházkerületi főjegyzőket nem a presbitériumok, hanem az egyházmegyei ill. egyházkerületi közgyűlés választja meg;
 • esperesi, püspöki, egyházmegyei gondnoki és egyházkerületi főgondnoki tisztségre jelöltek egyidejűleg más tisztségre nem jelölhetők;
 • minden, e tv.-ben szereplő választást titkosan kell lebonyolítani.

A törvénymódosítások és egyéb határozatok részletesen megtalálhatók az interneten:

http://www.reformatus.hu/letoltesek/51/ ; a 2019 évszámra kattintva.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink