Szövetségünk a felmerülő igények alapján különféle kiadványokat, füzeteket jelentetett meg. Ezeket díjmentesen adtuk át konferenciáink résztvevői, ill. a gyülekezetek részére. Ilyenek voltak:

A Szövetség fennállásának 20 éves jubileumára készített 8 oldalas füzet.

A Szövetség 25 éves jubileumára készített füzet, melynek teljes tartalma megtekinthető.

Kiadvány a Szövetség közhasznú tevékenységéről, amelyben a világi jogszabályokból vett idevonatkozó idézetek, általános célkitűzés és dr. Békefy Lajosnak, a Presbiter c. lap főszerkesztőjének a témával kapcsolatos cikkgyűjteménye találhatók. A kiadvány szövege a világi jogszabályok változásai miatt az eredeti kiadványhoz képest frissítve van.


Füzet a gyülekezeti látogatások segítésére. Dr. Tóth János, Szövetségünk missziói és diakóniai bizottságának elnöke, illetve dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke bevezetőjével 8 oldalon található összefoglalva mindaz, amit a látogatásokról a presbiternek tudnia kell. A füzet 49 oldalon tartalmaz bibliai igéket az élet gyakori fordulóihoz, kérdéseihez kapcsolódó csoportosításban.

 

 

 

 

"Az Úr érkezése" című füzet, melynek alcíme "Presbiterek pedagógusoknak" - ebben a kevesebb, mint 100 oldalas kis füzetben, melyet kétezer példányban ingyenesen küldtünk szét gyülekezeteinknek továbbadásra a pedagógusok részére, néhány gondolatébresztő írás mellett szemelvények találhatók a magyar irodalom istenes verseiből.

 

 

 


Kiadványok a presbiterek tájékoztatására a presbiter-választásokról. Ilyen kiadványt hoztunk forgalomba 2011-ben és 2018-ban is. Ez utóbbiban az egyházi törvényeink előírásai, és a presbiteri tiszt bibliai alapjai mellett Cseri Kálmán néhai pasaréti lelkipásztor "Újonnan kell születnetek" c. könyvének szerkesztett felezeteit is közreadtuk.

Karácsony Sándor: Leckék a leckéről - A néhai ismert magyar református pedagógus-író füzete a pedagógusok részére.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink