Szövetségünk a felmerülő igények alapján különféle kiadványokat, füzeteket jelentetett meg. Ezeket díjmentesen adtuk át konferenciáink résztvevői, ill. a gyülekezetek részére. Ilyenek voltak:

A Szövetség fennállásának 20 éves jubileumára készített 8 oldalas füzet.

A Szövetség 25 éves jubileumára készített füzet, melynek teljes tartalma megtekinthető.

Kiadvány a Szövetség közhasznú tevékenységéről, amelyben a világi jogszabályokból vett idevonatkozó idézetek, általános célkitűzés és dr. Békefy Lajosnak, a Presbiter c. lap főszerkesztőjének a témával kapcsolatos cikkgyűjteménye találhatók. A kiadvány szövege a világi jogszabályok változásai miatt az eredeti kiadványhoz képest frissítve van.


Füzet a gyülekezeti látogatások segítésére. Dr. Tóth János, Szövetségünk missziói és diakóniai bizottságának elnöke, illetve dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke bevezetőjével 8 oldalon található összefoglalva mindaz, amit a látogatásokról a presbiternek tudnia kell. A füzet 49 oldalon tartalmaz bibliai igéket az élet gyakori fordulóihoz, kérdéseihez kapcsolódó csoportosításban.

 

 

 

 

"Az Úr érkezése" című füzet, melynek alcíme "Presbiterek pedagógusoknak" - ebben a kevesebb, mint 100 oldalas kis füzetben, melyet kétezer példányban ingyenesen küldtünk szét gyülekezeteinknek továbbadásra a pedagógusok részére, néhány gondolatébresztő írás mellett szemelvények találhatók a magyar irodalom istenes verseiből.

 

 

 

 

Siklós József "Az újszülött természetrajza" c. műve, amely a gyülekezetben megtért, újjászületett ember fe4jlődésévwel, lelki szükségleteivel foglalkozik, valamint Imre Ernő "Krisztus 7 példázata" c. dolgozata, amely kiváló anyagot nyújt bibliaórai megbeszélésekhez, egy kötetben jelent meg Szövetségünk gondozásában. Megszerezhető Szövetségünk irodáján keresztül.

 

 

 

Kis, zsebfüzetként jelentettük meg Steinbach József dunántúli püspök úr igemagyarázatait az Énekek Énekéhez, "Életkérdések - biblikus válaszok" alcímmel. A Reformátusok Lapjában, bibliaolvasó kalauzunkhoz kapcsolódóan megjelent anyag, kibővítve hozzáfűzött gondolatokkal, különösen alkalmas fiatalok megajándékozására. 2019 karácsonyán egy-egy ilyen zsebfüzettel ajándékoztuk meg az országgyűlési képviselőket is.

 

 

Szeretettel ajánljuk Szövetségünk legújabb, 48 oldalas kiadványát "Keresztyén bűnbánat" címmel. Amíg a járvány miatt a bűnbánati alkalmak elmaradnak, adventi várakozásunkhoz hasznos lehet a gyülekezetekben ez a rövid, tartalmas füzet a bűn-elrendezés és a teljes kegyelem kapcsolatáról.

 

 

 

Kiadványok a presbiterek tájékoztatására a presbiter-választásokról. Ilyen kiadványt hoztunk forgalomba 2011-ben és 2018-ban is. Ez utóbbiban az egyházi törvényeink előírásai, és a presbiteri tiszt bibliai alapjai mellett Cseri Kálmán néhai pasaréti lelkipásztor "Újonnan kell születnetek" c. könyvének szerkesztett felezeteit is közreadtuk.

Karácsony Sándor: Leckék a leckéről - A néhai ismert magyar református pedagógus-író füzete a pedagógusok részére.

Kiadvány a Szövetség fennállásának 30 éves jubileuma alkalmából

 

 

 

 

A Presbiter c. lapunkban sorozatként megjelenterk dr. Nagy Mihály pedagógiai tanácsadó, ny. gimnáziumi igazgató testvérünk cikkei hitünk és a tudományok viszonyáról. Ezeket tartalmazza a szerző "A HIT és a TUDOMÁNY határán" című liadványunk.


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.