„Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak” (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség honlapján!

Híreink

Szövetségünk ezévi küldött-közgyűlését 2022. május 7-én 10:00 órai kezdettel tartotta meg a Zsinat székházában (1146 Budapest XIV., Abonyi utca 21.). A küldöttgyűlés nyilvános volt, és arra szeretettel mehívtuk minden tagunkat. A tárgysorozatot a meghívó tartalmazta. A határozatok megszavazásában a területi szervezetek választmányi tagjai vettek részt.

Az MRPSz 2022. évi országos tavaszi konfernciája Berekfürdőn, a Megújulás Házában f. év április 1-3. között. A program a következő:
PÉNTEK

16:00 - 17:30      Érkezés
18:00 -  18:45     Vacsora
19:00 -  20:15     Közegyházi aktualitások (változások a zsinaton, Gondozó Gyülekezetek Baranyában, stb.)
előadó: dr. Balog Zoltán püspök, a zsinat lelkészi elnöke

20:15 -  20:30     szünet

A MRE Zsinata Elnökségi Tanácsa meghallgatta Szövetségünk elnökségének beszámolóját a Szövetség helyzetéről és megújulási programjáról és támogatásáról biztosított bennünket. A 2021. nov. 10.-én kelt vonatkozó határozata megtekinthető.

2021. április 17-én zárult (levelezés útján megtartott) éves küldöttgyűlésünk, amelyen tisztújításra is sor került. Ennek keretében Szövetségünk 95%-os többséggel megválasztotta új országos elnökévé Bor Imre mérnököt, a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjét. A vele készült interjú során a következők hangzottak el:

Több, mint fél éves küzdelmünk eredményeként Szövetségünk "vallási egyesület"-ből újra általános egyesületi formájú jogi személlyé vált, ahogyan a 2019 előtti 28 évben is működött. Ezt a mozzanatot a Fővárosi Törvényszék 2020.12.11-én kelt, 14.Pk.60.155/2020/6-IV. sz. végzése, valamint ennek jogerőre emelkedését tanusító 14.Pk.60.155/2020/8 sz. végzése támasztja alá. Hálát adunk ezért Urunknak, a Fővárosi Törvényszék.munkatársainak, de nem utolsósorban dr.

Oldalak


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.