a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség megtartotta 45. küldöttgyűlését
2023. május 6-án (szombaton) 10 órai kezdettel
a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Házának II. emeleti tanácstermében
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28.

A küldöttgyűlés napirendjére az elnökség az alábbiakat javasolja:

  9:00 – 10:00      Érkezés, a küldöttek regisztrálása

10:00 – 10:20     Megnyitó áhítat

10:20 – 10:25      Határozatképesség megállapítása, a napirendi pontok elfogadása, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítők, szavazatszámláló bizottság) megválasztása Bor Imre, elnök

10:25 – 10:55     Elnöki beszámoló a Szövetség 2022. évi tevékenységéről Bor Imre, elnök

10:55 – 11:15      Az Etikai Bizottság, valamint a Missziói és Presbiterképzési Bizottság elnökének 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve

11:15 – 11:25     a 2022. évi zárszámadás elfogadása Bor Imre, elnök

11:25 – 11:35     Előterjesztés a Szövetség 2023. évi költségvetésére Bor Imre, elnök

11:35 – 11:45     Lemondás elnökségi tagságról, új tag választása Bor Imre, elnök

11:45 – 12:00     Titkos szavazás a jelöltekről

12:00 – 12:10     A szavazatok megszámlálása, a szavazás eredményének kihirdetése Bor Imre, elnök

12:10 – 12:15     Szóbeli bejelentések, tájékoztatók

12:15 – 12:30     Zárszó, imádság

Amennyiben a küldöttgyűlés nem határozatképes, a küldöttgyűlést az Alapszabály III.2.4. pontja értelmében ugyanezen a napon és helyen 10:30 órára összehívjuk, a határozatképesség vizsgálata nélkül.

A küldöttgyűlésre Szövetségünk területi szervezeteinek szavazati joggal rendelkező küldötteit feltétlenül várjuk, de a küldöttgyűlés nyilvános; hívjuk ezért részvételre minden tagunkat és az érdeklődőket is.

Áldás Békesség!

Bor Imre, elnök

Kapcsolódó anyagok: