Lelkiség a presbitériumban 2. – Beszámoló az MRPSZ 2023. Őszi Hétvégéjéről

2023. november 10-12. között került megszervezésre a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség balatonszárszói őszi hétvégéje, melynek témája a „Lelkiség a presbitériumban” volt. Több éves sorozat részeként, immár második alkalommal. Szabóné Dr. László Lilla református lelkész, teológiai oktató kiváló előadásaiban most főként az imádság témáját körüljárva adott bőséges gondolkodni és feldolgozni valót a hétvége résztvevőinek. Többek között olyan izgalmas és fontos kérdések hangzottak el, minthogy:

  • Hogyan lehet az imádság a találkozás helye?
  • Mi a gyümölcstermő élet forrása?
  • Mit is jelent az ún. hármas út? (via purgativa – via illuminativa – via unitiva

Az előadásokat követő kiscsoportos beszélgetések alkalmával dedikáltan, de az egész hétvége ideje nagyon közvetlen, őszinte és testvéri módon volt lehetőség beszélgetni mindazokról, amiket közösen hallottunk és megéltünk. Jó volt hallani egymás példáját, megosztani egymás megéléseit, örömeit és kihívásait is egyaránt. Szintén áldott volt nem csak beszélni az imádságról, hanem azt közösen meg is élni és együtt imádkozni egymásért, életünkért, szolgálatunkért, egész egyházunkért.

Visszatérő résztvevőként mindig csodás megélés számomra, hogy hitben és lélekben mennyire őszinték és erősek ezek a hétvégét. Örömteli, bátorító és megerősítő együtt lenni úgy a testvéreimmel a hitben, hogy érzem és tapasztalom, egy Úr hívott el és ugyanaz a Mennyei Atya vezet bennünket. Mindig megtapasztalom, hogy a résztvevők között mennyire ott van a nyitottság a hitben, Isten megismerésében való folyamatos növekedésre és a közösség megélésére. Valamint arra, hogyha visszatérnek, visszatérünk gyülekezeteinkbe, közösségeinkbe, akkor megtaláljuk a módját annak, hogy a hallottakkal, tanultakkal, átéltekkel hogyan tudjuk még inkább végezni szolgáltunkat. A ránk bízottak örömére, gyülekezeteink növekedésére és Isten dicsőségére. Úgy hiszem, mindezeket megerősítették a hétvége előadásai, beszélgetései, a meghívott lelkipásztorok, Lovas András és ifj. Márkus Mihály nagytiszteletű urak és Pallagi Andrea nagytiszteletű asszony igei szolgálatai, a Sófár és a pápai ifjúsági zenekar által vezetett dicsőítések, a bizonyságtételek és az imaróra, imakörök is. Meggyőződésem, hogy a hétvége minden résztvevő lelki épülésére szolgált, ezért szeretettel bátorítok minden kedves testvért arra, hogy aki még nem vett részt ilyen hétvégén, jöjjön el és tapasztalja meg maga is mindezeket.

A következő cikk témájában szorosan összefügg majd ezen rövid összefoglaló írásommal a hétvégéről. Olvassák szeretettel a következő cikket is, amely az egyik résztvevő tollából, élményiből, megtapasztalásaiból született.


Az újra találkozás öröme

Tudjátok kedves presbiter testvéreim, hogy a balatonszárszói „Lelkiség a presbitériumban 2.” című konferenciáról mire emlékszem vissza a legszívesebben? Az újra találkozás örömére! A novemberi őszi hétvégén leküzdöttük a távolságot. Nemcsak kilométerekben, hiszen az ország különböző tájairól, gyülekezeteiből érkeztünk, hanem Isten elé sietésünkben is, hogy együtt, egymásért imádkozzunk. Mert az imádság a találkozás helye, Istennel és egymással is.

A presbiterválasztás és Szabóné dr. László Lilla imádságos életről szóló előadása után éreztük, meg kell megerősödnünk, hogy a Szentlélektől kapott erővel indulhassunk el saját gyülekezetünkbe. Hiszen a presbitereknek küldetésük van a világban! Szükség van a gyümölcsöző, őszinte beszélgetésekre, az imádságos életre, a küldetés és elhívás, a megszentelődés beteljesülésére.

De nemcsak mi készültünk a konferenciára, hanem az imádság témájához kapcsolódó kérdéscsoportokkal a presbiteri szövetség elnöke, Bor Imre is. Délelőtt dr. Székely István vezette a kiscsoportunkat, a bemutatkozásnál kiderült, a „hetvenkedő” csoportban csak hárman presbiterek. Öten korukra, egészségi állapotukra, megváltozott családi körülményeikre hivatkozva nem vállalták a szolgálatot, vagy nem választották újra presbiternek őket. Volt, aki pedig presbiter feleségként lett a csoport tagja. A kérdésekre adott válaszokból kiderült, az év végéig, illetve a következő ciklusban is presbiterként szolgáló testvérek többsége összekulcsolt ujjakkal imádkozik a gondviselő Mennyei Atyához. Az Istennel élt bensőséges kapcsolatban legnehezebben a sáfárságot, legkönnyebben az érzelmeket hordozzák imádságukban. Amikor a délutáni beszélgetést vezettem, őszinte válaszokat kaptam mindenkitől a további kérdésekre is. Volt, aki Isten átformáló erejét betegségből való gyógyulást követően, vagy háborúból való hazatérés után, vagy megtérését, újjászületését követően élte meg. Presbiterként mind pozitívan hatottak környezetükre, az elhívás gyümölcsözött népes családjukban, szüleik, gyermekeik, unokáik támogatásában, munkahelyükön, iskolájukban, kapcsolatukban, kicsi vagy nagyobb gyülekezetükben. Egyikük azt válaszolta: „Annyi mindent kaptam az Úristentől, hogy már kérni sem merek, mert úgyis tudja, mire van szükségem.” Oly édes volt a szánkban a szó, a közös imádság az otthon maradt családunkért, gyermekeinkért, unokáinkért, gyülekezetünkért, presbitereinkért, lelkipásztorainkért, hogy a délutáni kiscsoportos foglalkozás végén zsoltárokat, dicséreteket is énekeltünk, és együtt imádkoztuk: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…”

A szárszói őszi találkozó úrvacsorás vasárnapi istentisztelete is megerősített bennünket. Jó volt együtt lenni, hálát adni, kérni, és jó, ha rendszeresen, közös imádságban kérjük el az erőt Istentől, hogy Vele járjuk életünk, és reá hagyatkozzunk a következő, áprilisi találkozásig.

(Béres László Attila – Bp.-Svábhegy, gyülekezeti tag)

Káposztás Gábor felelős szerkesztő


PROGRAM

PÉNTEK:

16:00-17:30     Érkezés

18:00-18:45     Vacsora

19:00-19:15     Elnöki köszöntő

19:15-20:30     Esti alkalom: dicsőítés, bizonyságtétel, áhítat – igét hirdet Lovas András lelkész, egyházkerületi missziói referens

20:30-21:30     Fakultatív beszélgetés_01 (MRPSZ aktualitások)

SZOMBAT:

07:30-08:00     Anna imaóra – vezetett közös imádság

08:00-08:45     Reggeli

09:00-10:30     előadás: „Imádságos élet_01” (Szabóné dr. László Lilla lelkész)

10:30-11:00     szünet

11:00-12:30     az előadás kiscsoportos feldolgozása_01

12:30-13:00     Ebéd

13:00-15:00     Szabadfoglalkozás

15:00-16:00     előadás: „Imádságos élet_02” (Szabóné dr. László Lilla lelkész)

16:00-17:00     az előadás kiscsoportos feldolgozása_02

17:00-18:00     szünet

18:00-18:45     Vacsora

19:00-19:15     Elnöki napzáró

19:15-20:30     Esti alkalom: dicsőítés, bizonyságtétel, áhítat – igét hirdet ifj. Márkus Mihály esperes – Pápai Egyházmegye

20:30-21:30     Fakultatív beszélgetés_02 (MRPSZ aktualitások)

VASÁRNAP:

08:00-08:30     Reggeli

08:30-09:15     Összegzés (kiscsoportok és „egy mondat, amit hazaviszek)

09:15-10:45     Imaséta

11:00-12:00     Úrvacsorás istentisztelet

12:30-13:15     Ebéd

13:15-               Elutazás