Szabóné László Lilla

Imádság? – asszociációk

Imádság mint kapcsolat
 • Isten keresése
 • Időzés Isten jelenlétében
 • A gyümölcstermő élet forrása

Isten keresése

(Lk 11,1-13)

Imádság, mint kapcsolat – akadályaiImádság, mint kapcsolat – segítői
TávolElképzelése…
A mennybenMegismerésének útjai!
ErőEmberi kapcsolatok mintája
PrincípiumKapcsolódási vágyunk
Legfőbb létezőEmberi valóságunk megnyitása
Mindenek mozgatójaJelenlétébe való helyezkedés
Mindenütt általánosan jelen lévőNyitottság az Ő valóságára

Meghatározottságok…

 • Személyiségünk
 • Istenképünk
 • Kultúra
 • Vallásosságunk
 • Felekezeti beágyazottságunk
 • Tapasztalataink

Típusai:

 • Hálaadás, Dicsőítés
 • Bűnbánat
 • Panasz
 • Kérés
 • Közbenjárás
 • Egyéni
 • Közösségi
 • Liturgikus
 • Szabad

Hányféle az imádság?

MagányosKözösségi
Szavak nélkülSzóáradat
KötöttKötetlen
MozdulatlanTánc
ÉrtelmiÉrzelmi
PanaszDicsőítés
KérőHálaadó

Időzés Isten jelenlétében

(Lk 10,38-42)

Az imádság a találkozás helye
 • Kijelentés
 • Jézus Krisztus! -> inkarnáció csodájában nyílik meg az út a Vele való közösségre
 • Jézus Megváltó munkája – öt féle kép!
 • Keresztségünk – részeltet a Vele való közösségben
 • Úrvacsora – megújítja a Vele való közösséget
 • Szentháromság – az Atyához Jézus nevében a Szentlélek erejével
 • Szentlélek – nem csak vezet, de imádkozik bennünk
 • Szentírás – Krisztushoz vezet, tanít Róla és a Vele való közösségről

Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (Jn 15,4)

hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. (Jn 17,21)

A hármas út…

A gyümölcstermő élet forrása

(Jn 15,4-5)

A találkozás gyümölcse: lelki formálódás
Imádkozz! De hogyan?

Nehézségei

 • Külső nehézségek
 • Munka, játék, tevékenységek
 • Változások idején kikopnak a jó szokások
 • A felkészítés hiánya
 • Unalom
 • Elkalandozás
 • Kötelesség íz

Amit megtehetünk…

 • Napszak
 • Elkülönített idő
 • Környezet
 • Testtartás
 • Megérkezés
 • Rendje (menete)
 • Kitartás a szárazság, kudarc idején is
Lectio divina – imádság a Szentírással
 • Szent olvasás
 • Bibliaolvasó kalauz
 • Egybekapcsol a nagy közösséggel
 • Hogyan lesz imádsággá?

Lectio divina menete

 1. Megérkezés Isten jelenlétébe (2-3-perc)
 2. Igeszakasz lassú, alapos olvasása 2X (5perc)
 3. Történetbe belehelyezkedés/kiemelkedő vers ízlelgetése (10 perc)
 4. Imádságos párbeszéd minderről Jézussal (5 perc)
 5. Összegzés imanaplóban: dátum, igehely, fókusz, kegyelem, elhatározás, kérdés, kérés, küldés (5 perc)
Imádság párban – közösségben
 • Időkeret!
 • Isten és egymás előtti megosztás – imakérések
 • Kerüljük a prédikációt
 • Menete: dicsőítés – bűnbánat – hála – kérés – közbenjárás – ráhagyatkozás
 • Formája: összeszedetten egyenként; imafolyam; egy valaki egybefoglalja
Amikor nem beszél a szív…

Szabóné László Lilla