a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség 46. küldöttgyűlését megtartotta
2024. május 11-én (szombaton) 10 órai kezdettel
a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Házának II. emeleti tanácstermében
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28.

A küldöttgyűlés napirendjére az Elnökség az alábbiakat javasolja:

  9:00 – 10:00       Érkezés, a küldöttek regisztrálása

10:00 –                 Határozatképesség megállapítása, köszöntés Bor Imre, elnök

 • Áhítat Káposztás Gábor, lelkipásztor szolgálatával és imaközösség
 • a napirendi pontok elfogadása, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és – hitelesítők, szavazatszámláló bizottság) megválasztása Bor Imre, elnök
 • Elnöki beszámoló a Szövetség 2023. évi tevékenységéről Bor Imre, elnök
 • Alapszabály módosítása – dr. Palicz Róbert, elnökségi tag
 • Beszámoló Presbiter folyóirat – Káposztás Gábor mb. felelős szerkesztő
 • Az Etikai Bizottság, valamint a Missziói és Presbiterképzési Bizottság elnökének 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve
 • 2023. évi zárszámadás elfogadása Bor Imre, elnök – napirendi pont része Felügyelő Bizottság álláspontjának ismertetése –
 • Előterjesztés a Szövetség 2024. évi költségvetésére Bor Imre, elnök – napirendi pont része Felügyelő Bizottság álláspontjának ismertetése –
 • Lemondás elnökségi tagságról, új tag választása Bor Imre, elnök
 • Lemondás FB elnökségi tisztségről, tagságról, új elnök, tag választása Bor Imre, elnök
 • Titkos szavazás a jelöltekről
 • A szavazatok megszámlálása, a szavazás eredményének kihirdetése Bor Imre, elnök
 • Szóbeli bejelentések, tájékoztatók

          – 13:00       Zárszó, imádság

Amennyiben a küldöttgyűlés nem határozatképes, a megismételt küldöttgyűlést az Alapszabály III.2.4. pontja értelmében ugyanezen a napon és helyen 10:30 órára összehívjuk, jelen meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A küldöttgyűlésre Szövetségünk területi szervezeteinek szavazati joggal rendelkező küldötteit feltétlenül várjuk, de a küldöttgyűlés nyilvános; hívjuk ezért részvételre minden tagunkat és az érdeklődőket is.

Kérjük Testvérünk írásos visszajelzését a részvétel vonatkozásában, legkésőbb 2024. május 06-án (hétfő) 10 óráig az mrpsz.ugyvitel@gmail.com címen.

Áldás Békesség!

Bor Imre, elnök

Kapcsolódó anyagok: