„Akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak.” (1Tim 3,13)

A Magyarországi Református Presbiteri Szövetség Békési Területi Szervezete és a
Békési Református Egyházmegye közös szervezésében presbiteri konferenciát tartottunk
Vésztőn. A Református Templomban istentisztelettel kezdtük a közös programot, melyen
Demeter Ottó, egyházmegyénk esperese hirdette Isten igéjét az ApCsel 1,11 alapján.
Vendégeink érkeztek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri
Szövetségének képviseletében: Tóth András egyházkerületi elnök, Mészáros János Érmelléki,
Vaszil István Bihari, valamint Göröngyi Sándor Aradi Presbiteri Szövetségi elnökök, akik
köszöntötték a konferencián jelenlévő testvéreket. Zenei szolgálattal voltak jelen
egyházmegyénk lelkészei.
Istentiszteleti alkalmunk után a programot a Sinka István Művelődési Központban
folytattuk, ahol elsőként meghallgattuk dr. Szalai Zsolt közgazdász, szentendrei főgondnok, a
KEVE Társaság elnőkének előadását „A presbiteri szolgálat kihívásai a 21. században”
címmel. Az előadás rávilágított a presbitériumok bibliai alapú elhívására, valamint részletesen
kifejtette a presbiternek, mint vezetőnek a funkcióit: a presbiter egy személyben sáfár, pásztor
és tanítvány. A hallottak alapján kiscsoportos beszélgetéseket tartottunk, amely után a
beszámolókból kiderült az is, hogy minden résztvevőnek sikerült a gondolatait és látásmódját
megindítani. A konferenciát Dorcsák Ignác Pál, a Vésztői Református Egyházközség
lelkipásztora zárta gondolataival, imádsággal. A közösen elfogyasztott ebéd közben az
asztalnál ülve beszélgetéssel búcsúzhattunk el egymástól. Áldott alkalom volt, több mint 120-
an lehettünk együtt.

Köszönjük a szolgálattevők és segítők szolgálatát, áldozatos munkáját!
Mindezért Istené legyen a dicsőség!

Erdei Gábor
MRPSz Békési Egyházmegyéjének szervezője

2024. május 11. Vésztő